+
Dekorasjon

Bekjempelse av frostspennings larver - 3 tips


Hvis bladene på frukttrærne blir spist om våren, er det mest fuglelavene som har skylden. Her er 3 tips for hvordan du kan bekjempe larvene med frostspenning.

Frostvæsen larver skader frukttrær

Frostvæsen larver skader frukttrær

Først og fremst er det det lille frosttreet som er i hagen, mest på frukttrær, bærplanter og løvtrær.

Det anbefales derfor å iverksette forebyggende tiltak, spesielt om våren, for å bekjempe denne skadedyren i god tid.

For øvrig kan en angrep av plantene sees gjennom hull i de fortsatt friske vårbladene eller et delvis til og med komplett skallet fôr.

Frostspennere legger egg om vinteren

I utgangspunktet bør du vite at den lille froskelen vanligvis legger de knapt synlige røde eggene i nærheten av blomsterknoppene om vinteren. Så snart knoppene går i stykker, klekkes de relativt glupske larvene og angriper umiddelbart blomstene i stort antall, og senere til og med de unge fruktene. Dette betyr igjen at høsthøstingen er veldig liten. Ved angrep må du ofte forvente en total fiasko.

Spesielt siden larvene valper i bakken igjen i juni og friske møll klekker ut i oktober. Syklusen begynner deretter igjen.

Bekjempelse av frostspennings larver - 3 tips

Tips 1:
Det er forskjellige tiltak for å bekjempe det lille frosttreet i hagen. Selvfølgelig også på en naturlig måte, for eksempel ved å tiltrekke seg den store titen i din egen hage, f.eks. ved å sette opp hekkebokser. Du kan også holde frittgående kyllinger i nærheten av frukttrærne.

Tips 2:
En annen mulighet er at om sommeren (fra ca. september til slutten av oktober) påfører du de mest fargekrevende limringene rundt frukttrærne, som de flygeløse hunnene på de små frostspennerne fester seg til og blir fanget på vei til eggleggingen.

Slike limringer er f.eks. kommersielt tilgjengelig og bør dekke treet i en så flat stilling som mulig - eventuelt fjerne barken forsiktig på forhånd. Dette har fordelen at hunnene ikke får noen klekkemuligheter.

»Bestill limringer her

Du kan finne detaljerte instruksjoner for bruk av slike limringer her: Bekjemp frostspennere med limringer.

Tips 3:
Spesialhandelen har også et spesielt plantevernmiddel som er klart for deg å sprøyte på plantene tidlig på våren. Dette forhindrer da larven i å klekkes.

Det er best å få råd fra en spesialforhandler. Dette er den eneste måten å være sikker på at du kjemper mot larvene med frostspenning med riktig plantevernmiddel.